Zemin Güçlendirme Malzemeleri

Zemin Güçlendirme Malzemeleri

Yüzey Sertleştirici Uygulaması

Doğal Mineral Agregalı Yüzey sertleştirici malzeme beton dökümünü ve perdahı müteakip, yüzey nemini kaybetmeden homojen olarak yüzeye serpilecektir. Yüzey sertleştirici malzeme m2'ye ortalama 3,5-4 kg sarfedilecek şekilde uygulanacaktır. Betonun suyu ile nemlenen malzeme disk perdahı ile taze betona yedirilir. Sertleştirici malzemenin bu şekilde uygulanması sertleştiricinin yüzeyde monolitik bir tabaka oluşturmasını temin edecektir.

Kür İşlemi

Kürleme işlemi betonun yüzeyi bozulmayacak kadar priz alması veya kalıpların sökülmesinden hemen sonra yapılmalıdır. Zemin betonlarında yüzeyde kür malzemesi kullanımı yüzeyde yalıtımlı bir tabaka oluşturulması ve betondaki suyun hızlı buharlaşmasını önlemek amaçlıdır .Kür malzemesi yüzeye fırça ve motorlu pompa ile uygulanacaktır.

Omega - Soğuk Derz Profilleri

Derz Kesme işlemi beton dökümünden en az 3 gün sonra mekanik derz kesme makinesi kullanılarak yapılır. Derzler teknik şartname ve detaylara uygun olarak kesilecektir. Derz kesimi düzgün ve paralel olarak yapılacaktır. Derz derinliği beton kalınlığının 1 / 3 ila 1 / 4 'ü nispetinde olacaktır.

Beton Altı Naylon Uygulaması

Beton ile alt katmanın arasına polietilen yani naylon film tabakası konulmaktadır. Alt katmana sızarak ya da alt katman tarafından emilerek betonun suyunu yitirmemesi için naylon kullanılmaktadır. Bu durum betonların prizini aldıktan sonra alt katmanda meydana gelebilecek suyun betona temasını engelleyerek kapilarite ile suyun beton içinde yükselmesine engel olarak rutubet gibi problemlerin oluşmasına engel olmaktadır. Beton altı naylon 40 cm bindirme olacak biçimde serilip yerleştirilmelidir.